Đấu nối để cấp nguồn trung thể cho trạm biến áp Khu tái định cư phía Đông Bến xe phía Nam thành phố
Đăng ngày 12-09-2018 09:03

Ngày 11-9, UBND thành phố có văn bản cho phép Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố là đơn vị đang quản lý đường dây trung thế ngầm cấp nguồn cho Trạm biến áp chiếu sáng T1 thuộc công trình Đường vành đai phía Nam thành phố thực hiện thỏa thuận đấu nối với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng về cấp nguồn trung thế cho trạm biến áp cấp điện Khu Tái định cư phía Đông bến xe phía Nam thành phố. 

UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thực hiện các giải pháp đấu nối tại vị trí nêu trên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến việc cấp điện ổn định, liên tục cho hệ thống điện chiếu sáng công trình Đường vành đai phía Nam thành phố. Trước khi triển khai thực hiện đấu nối tại đầu cáp ngầm trung thế Trạm biến áp chiếu sáng T1  phải thông báo cụ thể kế hoạch, thời gian, đơn vị thực hiện cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng giám sát, theo dõi và hỗ trợ.

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng theo dõi, giám sát việc đấu nối cấp nguồn điện trung thế cho trạm biến áp Khu tái định cư phía Đông Bến xe phía Nam thành phố theo đúng các nội dung thỏa thuận.

CÔNG TÂM

File đính kèm