Giao trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương về quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt
Đăng ngày 13-09-2018 09:56

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện nghiên cứu, triển khai việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại nội dung Công văn số 9621/BGTVT-ATGT.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường sắt đến các tầng lớp nhân dân; khi làm thủ tục cấp đất cho doanh nghiệp và người dân cần tính đến phương án đảm bảo an toàn giao thông khi đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật về đường sắt, khi quy hoạch các khu dân cư cần lưu ý để không vi phạm đến hành lang an toàn giao thông đường sắt. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh/thành phố có đường sắt đi qua; tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác tại các đường ngang và lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; chủ động bố trí kinh phí xây dựng gờ, gồ giảm tốc cưỡng bức và xóa bỏ các lối đi tự mở thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là xử lý tình trạng mở đường ngang trái phép qua đường sắt, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, tình trạng vi phạm các quy định pháp luật khi điều khiển phương tiện qua đường ngang đường sắt và xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt;

UBND các tỉnh/thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lập hồ sơ quản lý, lộ trình thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở trong phạm vi quản lý thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quản lý chặt chẽ việc giao đất cho tổ chức, cá nhân dọc hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt 2017 và Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16-4-2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; đồng thời, giao trách nhiệm người đứng đầu địa phương nơi có đường sắt đi qua trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được phân công tại Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng phát sinh thêm lối đi tự mở, lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường sắt.

NGÔ HUYỀN