Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em
Đăng ngày 13-09-2018 09:55

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch Tổ chức vui Tết trung thu cho trẻ em năm 2018 nhằm tạo điều kiện để tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, thiết thực, qua đó định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, đặc biệt là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống, tạo không khí hăng hái, đoàn kết bước vào năm học mới.

Theo kế hoạch, 100% các quận, huyện, xã, phường chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn, lành mạnh và thiết thực, trong đó ưu tiên quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc thực hiện quyền của trẻ em theo quy định của Luật trẻ em, đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sông an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, Thành đoàn, các đơn vị liên quan tổ chức vui Tết Trung thu và tặng quà, học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa Vang. Sở Y tế, Sở Công Thương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, nhất là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu cho trẻ em; có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm. Bảo đảm cung cấp đủ thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, nhất là các bệnh dịch lây lan và ngộ độc thực phẩm; phát hiện, cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sản xuất, vận chuyển và kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi dành cho trẻ em; có biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể, UBND các xã, phường có kế hoạch tổ chức vui Tết trung thu cho trẻ em, lưu ý điểm đón Tết Trung thu tại các địa bàn, khu dân cư thuộc diện khó khăn; tổ chức các hoạt động vũ chơi, giải trí cho trẻ em thông qua các hình thức như hội thi múa lân, làm lồng đèn, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, các cuộc thi văn nghệ, thể thao...; đồng thời, tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu tại cộng đồng cũng như tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu các tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Bên cạnh đó, vận động nguồn lực thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số... để động viên các em bước vào năm học mới, nỗ lực vượt khó.

NGÔ HUYỀN