Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 4 tập trung đánh giá kết quả thực hiện chủ trương “Năm thu hút đầu tư 2018” 
Đăng ngày 14-09-2018 08:02

Theo Thường trực HĐND thành phố cho biết, Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 4 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-10, trước kỳ họp cuối năm 2018, sẽ có nội dung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chủ trương “ Năm thu hút đầu tư 2018”.

Chương trình “ Hội đồng nhân dân  với cử tri” lần thứ 4 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố (www.danang.gov.vn)  gồm 2 phần:

Nội dung trong phần thứ nhất là giải trình về kết quả thực hiện kết luận tại các Chương trình “HĐND với cử tri” lần 1, 2 và 3; đồng thời, tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình.

Trong phần 2, UBND thành phố và các ngành sẽ tập trung vào việc báo cáo giải trình trước cử tri thành phố về kết quả thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” . Trong đó  nêu bật các kết quả thực hiện các dự án ký kết tại diễn đàn Thu hút đầu tư năm 2017  và  kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi tọa đàm mùa Xuân và gặp mặt của Thành ủy năm 2018.

Từ nay đến lúc diễn ra chương trình, cử tri có thể gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố đến Thường trực HĐND thành phố thông qua các địa chỉ sau:

- Đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri thành phố: (0236)-3.888.888;

- Bộ phận tiếp công dân của HĐND thành phố (địa chỉ số 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng);

- Hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến cử tri: ykiencutri@danang.gov.vn.

 CỔNG TTĐT TP