UBND thành phố họp thường kỳ tháng 10
Đăng ngày 05-10-2018 13:42

Chiều ngày 05-10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, UBND thành phố đã họp phiên thường kỳ nhằm thảo luận và thông qua môt số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền như chủ trương đầu tư xây dựng trường Tiểu học Lý Tự Trọng; thông qua quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quy định mới về quản lý hệ thống thoát nước đô thị… UBND thành phố cũng thảo luận và cho ý kiến về thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm của thành phố.

UBND thành phố xem xét thông qua chủ trương dự án xây dựng trường tiểu học Lý Tự Trọng tại quận Hải Châu. Theo báo cáo của UBND quận Hải Châu và các ngành liên quan, việc xây dựng mới  trường TH Lý Tự Trọng là cần thiết do công trình trường tiểu học  này hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng thời, sau khi cân đối sắp xếp, Trường tiểu học Lý Tự Trọng cần phát triển đến quy mô 950 học sinh/27 lớp để đáp ứng nhu cầu học tập khu vực trung tâm TP. Trên cơ sở xem xét các nội dung điều kiện, UBND thành phố thống nhất xây dựng trường TH Lý Tự trọng trên khu đất có diện tích 6.157,79 m2 số 12 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, dự kiến tổng mức đầu tư  dự án 87.875.370.000 đồng từ nguồn vốn Ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện 2018-2020.

Trên cơ sở  tình hình thực tế quản lý nhà ở xã hội và theo quy định về ban hành văn bản QPPL, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố thông qua quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cơ bản, các quy định về tiêu chuẩn, chế độ điều kiện lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội… đều căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 20/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với thang mức điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, tổng mức điểm theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định nêu trên là 90 điểm. Phần thành phố quy định 6 tiêu chí, 3 nhóm ưu tiên được quy về điểm ưu tiên đối với các đối tượng với mức tối đa là 10 điểm. Cụ thể, các  đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố được tối đa 10 điểm ưu tiên. Các đối tượng thuộc diện thu hút theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố; đối tượng đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Người khuyết tật được 7 điểm ưu tiên. Các đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận, huyện nơi có dự án nhà ở xã hội và đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê được 4 điểm ưu tiên

Các thành viên UBND TP biểu quyết thông qua quy định về tiêu chí lựa chọn

đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cần hết sức chú ý các quy định về xét chọn và quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện phù hợp với thực tế, khác quan, công bằng để đảm bảo cho người khó khăn, thu nhập thấp có cơ hội được lựa chọn vì các nhà ở xã hội tuy không phải nguồn ngân sách nhưng được đầu tư xây dựng trên đất không thu tiền sử dụng đất và được ưu đãi nhất định, giá thành rẻ.

 Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng trình UBND thành phố ban hành văn bản điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 về quản lý hệ thống thoát nước đô thị với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với quy định của các Luật, Nghị định và các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý thoát nước đô thị. Đồng thới, là sự triển khai có hiệu quả chủ trương phân cấp trong quản lý hệ thống thoát nước đô thị và đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát duy trì thường xuyên hệ thống thoát nước của thành phố hiện nay.

Sở Giao thông vận tải đã trình UBND thành phố thống nhất thông qua Quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để đảm bảo phù hợp với các quy định mới về quy hoạch ngành.

UBND thành phố dành nhiều thời gian rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố và bàn bạc thảo luận về các biện pháp nhằm  đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm. Theo báo cáo của  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Phước Sơn, hiện thành phố có 45 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư. Trong đó có 10 dự án đảm bảo hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/10 theo quy định; có 12 dự án dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 10.  Giám đốc Sở KHĐT cũng cho biết trong số 23 dự án đang lập hồ sơ trình xin chủ trương đầu tư có nhiều dự án quan trọng, cấp bách nhưng cũng sẽ không thể hoàn thành các thủ  tục trước ngày 31/10 để đưa vào kế hoạch vốn năm 2019 do vướng mắc về thủ tục đầu tư công theo quy định hiện hành. Thực tế, tuy các dự án đều được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương, có nhiều dự án dân sinh giải quyết những bức xúc của nhân dân như việc thực hiện các lối xuống biển, thu hồi các khu đất trung tâm thành phố, các nút giao thông quan trọng … nhưng để đảm bảo các thủ tục đúng quy định thì mất thời gian tối thiểu vài ba tháng theo quy định. Từ việc lập quy hoạch, chủ trương đầu tư, phương án giải tỏa đền bù, trình HĐND, đấu thầu tư vấn … và trải qua quá trình lấy ý kiến nhân dân vùng ảnh hưởng của dự án, trình UBND quận, huyện, trình UBND thành phố …

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố giao các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai đối với các dự án trọng điểm, nhất là các dự án đã được cam kết trước nhân dân thành phố. Chủ tịch cũng nhắc nhở các quận huyện rà soát, giải quyết sớm các dự án dân sinh trên địa bàn như điện, nước, thoát nước, xử lý môi trường…báo cáo UBND thành phố xử lý đối với những điểm “nóng” vượt qua khả năng.

LÊ HOA