Quận, huyện trực tiếp quản lý, bảo trì các công trình đường bộ trên hệ thống đường xã, thôn, kiệt, hẻm
Đăng ngày 09-10-2018 09:28

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-10-2018.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) là đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì các công trình đường bộ trên các tuyến đường Quốc lộ được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền quản lý; hệ thống đường tỉnh lộ; hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5m và đường đô thị đi qua hai địa bàn quận, huyện trở lên (trừ vỉa hè phía Đông các đường: Hoàng Sa - đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Huy Chương, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa); và các công trình camera quan sát, giám sát giao thông và đèn tín hiệu trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện trực tiếp quản lý, bảo trì các công trình đường bộ trên các tuyến đường thuộc hệ thống đường huyện; hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường bằng và nhỏ hơn 7,5m; hệ thống đường xã, đường thôn; và hệ thống đường kiệt, hẻm.

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biến du lịch Đà Nẵng trực tiếp quản lý, bảo trì vỉa hè phía Đông các đường: Hoàng Sa (đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Huy Chương), Võ Nguyên Giáp và Trường Sa.

Quyết định cũng nêu rõ Sở GTVT chịu trách nhiệm tiếp nhận các công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình đường bộ trên địa bàn thành phố từ các chủ đầu tư, BQLDA của thành phố và phân công các đơn vị được giao quản lý công trình đường bộ thuộc Sở quản lý; ủy thác cho UBND các quận, huyện quản lý các công trình giao thông đường bộ trên các tuyến đường đô thị lớn hơn 7,5m trong khu dân cư do Sở GTVT quản lý. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ công trình đường bộ và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các trường hợp xâm phạm, lấn chiếm, sử dụng trái phép công trình đường bộ trên các tuyến đường được phân cấp quản lý.

UBND các quận, huyện tham gia nghiệm thu tiếp nhận các công trình đường bộ được phân cấp quản lý; lập kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình đường bộ và tổ chức thực hiện công tác tuần kiểm, quản lý, khai thác, bảo trì các công trình đường bộ được phân cấp quản lý. Cùng với đó, theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh gây mất ATGT đối với các công trình đường bộ trên địa bàn được giao quản lý; và chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc quận, huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra Sở GTVT xử lý theo thẩm quyền các hành vi xâm phạm, lấn chiếm, sử dụng trái phép công trình đường bộ trên địa bàn quận, huyện quản lý.

QUỲNH ĐAN