Làm rõ trách nhiệm về việc chậm triển khai các giải pháp thu gom, xử lý rác, gây ô nhiễm môi trường
Đăng ngày 10-10-2018 03:07

Ngày 9-10, UBND thành phố có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan đơn vị liên quan xem xét trách nhiệm của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, nhất là trách nhiệm, năng lực của người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty trong việc quản lý, điều hành để xảy ra những bất cập kéo dài, chậm triển khai các giải pháp thu gom, xử lý rác, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống người dân tại Bãi rác Khánh Sơn.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan, và chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng quy định và hợp vệ sinh.

Trước mắt, yêu cầu khẩn trương ra quân dọn dẹp vệ sinh tại Bãi rác Khánh Sơn và các khu vực bãi đất trống trên địa bàn các quận Sơn Trà và Liên Chiểu. Đồng thời, có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các khu vực nêu trên; làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan trong việc quản lý các lô đất trống, gây ô nhiễm môi trường, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

QUỲNH ĐAN