Quyết định 5266/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 về phê duyệt sản phẩm Đề án điều tra, đánh giá mực nước dưới đất khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP ĐN
Đăng ngày 12-11-2018 09:05
File đính kèm

Các tin khác