Lịch công tác tuần 49 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 03-12-2018 04:16

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 03/12

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND TP

PHGB, tầng 3

- 9h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe BC công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018

PHGB, tầng 3

- Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng đi công tác (đến hết ngày 07/12)

 

- Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đi công tác (đến hết ngày 05/12)

 

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp giao ban lãnh đạo BQL KCNC và các KCN

Tầng 30, TTHC

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 19h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế việc triển khai Quyết định 8394

Hiện trường

- 17h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp lãnh đạo Công ty IAT, Israel

P.KT 2, tầng 2

Thứ Ba 04/12

S

- 8h00:Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị về công tác thông tin, báo chí

PHGB, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự nghe báo cáo về các dự án phát triển bền vững trên địa bàn thành phố

VPTU

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới

HT CATP

Số 10 Ba Đình

C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

 

 

Thứ Tư 05/12

S

- 9h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với Truyền hình ANTV về thực hiện Quyết định 8394 trên địa bàn thành phố

- 10h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với Cty CP Môi trường Việt Nam

PLV

 

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự làm việc với Sư đoàn 372

Sư 372

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế một số dự án (Trang trại bò sữa CNC, Trang trại nuôi ngựa, PA trồng rừng kinh doanh cây gỗ lớn)

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự kiểm tra thực tế lối xuống biển

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo về việc hỗ trợ thêm ngoài quy định cho các hộ giải tỏa

PH số 1, tầng 2

Thứ Năm 06/12

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi kiểm tra thực tế của đồng chí Bí thư Thành ủy về các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố

Theo Chương trình

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo về Bệnh viện Phụ Sản Nhi

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự nghe BCĐ thực hiện thí điểm hợp nhất VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND, VP UBND TP báo cáo về phương án tổ chức bộ máy và các điều kiện sau khi sáp nhập

- 15h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

 

 

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp rà soát thu hồi đất nông nghiệp không sản xuất được

- 15h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp Hội đồng xét duyệt chung cư

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp công dân

TTHC quận Cẩm Lệ

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 3

­Thứ Sáu 07/12

S

- 8h00: CT, các PCT dự hội nghị Thành ủy lần thứ 15

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

BCH BĐBP

C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự hội nghị Thành ủy lần thứ 15

VPTU

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy

VPTU

 

 

Thứ Bảy, ngày 08/12/2018:

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 8394 (HT CATP).

- 8h00: Các PCT kiểm tra thực tế (Theo chương trình).

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc tại BQL KCNC và các KCN Đà Nẵng.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm