Lịch công tác tuần 50 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 11-12-2018 03:57

(Lịch điều chỉnh 10h00, ngày 11/12/2018)

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 10/12

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Đoàn Thị trưởng TP Thành Đô, Trung Quốc

P.KT 2, tầng 2

- 9h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng UBND TP

- 10h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 9h30: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự Hội thảo Xúc tiến DL-TM Thành Đô tại ĐN

Crowne Plaza

- 6h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đi công tác

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự họp BCĐ xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội

Phòng họp 109, Ban KT TW

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với KTNN KV III

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với ADB về dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe BC tình hình giải ngân vốn XDCB

PH số 1, tầng 3

Thứ Ba 11/12

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch k/tra tình hình mưa lụt theo địa bàn (cả ngày)

Hiện trường

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp giao ban lãnh đạo BQL KCNC và các KCN 

Tầng 30, TTHC

C

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế 03 Công ty được hỗ trợ đổi mới công nghệ

hiện trường

- 13h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế

 

- 18h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đi công tác

Hiện trường

 

Hà Nội

Thứ Tư 12/12

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Hội đồng Kiến trúc quy hoạch

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh các cấp năm học 2019-2020

- 9h30: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe báo cáo về nội dung thỏa thuận trùng tu di tích Hải Vân Quan

PH số 1, tầng 3

 

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 (cả ngày)

Hà Nội

- 11h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên tiếp TLS Italia

P.KT 2, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe báo cáo về Đề án PT hệ thống cơ sở lưu trú du lịch TP đến năm 2025, tầm nhìn 2030

- 15h30: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe báo cáo giải pháp phát triển du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp rà soát các khu tập thể xuống cấp

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

Thứ Năm 13/12

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đi công tác

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp Hội đồng GTĐB quận Ngũ Hành Sơn

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo xử lý vướng mắc của CTy 579

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự làm việc với Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp Hội đồng GTĐB quận Sơn Trà

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 3

Thứ Sáu 14/12

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp công dân định kỳ

Ban Tiếp dân

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng họp Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế

Hiện trường

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp công dân

TTHC quận Cẩm Lệ

Thứ Bảy, ngày 15/12/2018:

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế (Theo chương trình).

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự Đại hội Hội Khuyến học TP nhiệm kỳ 2018-2020 (Tại 05 Đống Đa).

- 7h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Ông Ích Khiêm (tại thôn Cẩm Toại Trung, Hòa Phong, Hòa Vang).

- 8h30: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Lễ kỷ niệm 20 năm phường Hòa Quý đón nhận danh hiệu ANLLVTND (tại Hội trường UBND phường Hòa Quý).

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm