Lịch công tác tuần 01 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 02-01-2019 02:41

Thứ Hai 31/12/2018 - Thứ Ba 01/01/2019: Nghỉ Tết Dương lịch.

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Tư 02/01

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với Phó Thủ tướng CP

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe b/c tình hình triển khai KH cấp nước 2019

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc tại BQL KCNC và các KCN

Tầng 30, TTHC

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự HN Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Ban Tuyên giáo

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy CATP

CATP

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe Thanh tra báo cáo giải quyết kiến nghị của các hộ dân thuộc dự án Phước Lý

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở KHĐT và các đơn vị về: (1) tình hình xử lý kiến nghị của doanh nghiệp 2018, nhiệm vụ 2019; (2) tình hình thực hiện Đề án phát triển DN đến 2020; (3) Đề án “Xúc tiến, thu hút, cấp phép, QLDA đầu tư ngoài các KCN, KCNC”

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Phòng KGVX – VP UBND TP

PH số 3, tầng 3

Thứ Năm 03/01

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp giải quyết vướng mắc doanh nghiệp

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe BC Khu công viên phần mềm ĐN mở rộng

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Lễ công bố quyết định tổ chức lại Đảng bộ các KCN Đà Nẵng thành Đảng bộ KCNC và các KCN Đà Nẵng

- 9h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ NN&PTNN

Số 65 Xô Viết Nghệ Tĩnh

PH số 2, tầng 2

- 9h00. Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự tổng kết 5 năm ngày sách Việt Nam

HT số 1, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng họp xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

PHGB, tầng 3

- 13h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự họp Ban Điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Hội trường số 1, tầng 2, TTHC

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 3

- 14h00 Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Sở Văn hóa Thể thao

PH số 1, tầng 2

­Thứ Sáu 04/01

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp công dân định kỳ

Ban Tiếp dân

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự tổng kết năm 2018 của Bộ Xây dựng (cả ngày)

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc của đồng chí BTTU với Tổ Đoàn kết khai thác hải sản xa bờ các quận, huyện

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

PH số 2, tầng 2

C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe BC tiến độ công tác GPMB

- 14h30:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự HN TK c/tác báo chí 2018, tr/khai n/vụ 2019

VPTU

­Thứ Bảy05/01

S

- 8h00:   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND TP

- 9h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi kiểm tra thực tế của đồng chí BTTU tại một số KCN

Hiện trường

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế DA đường nối từ đường ĐT602 đến đường Vành đai phía Tây và một số dự án, tuyến đường theo phản ánh của cử tri quận Thanh Khê

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp công dân

TTHC Q.Cẩm Lệ

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế

Hiện trường

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm