Công văn số 4426/UBND-QLĐTư v/v liên quan đến chủ trương kêu gọi đầu tư đối với các dự án chung cư NƠXH đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác