Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân, cán bộ hưu trí mất sức lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Đăng ngày 10-01-2019 17:10

Ngày 8-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 121/QĐ-UBND thành phố về việc hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, hỗ trợ tiền ăn cho các bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế ăn Tết (gồm 7 Trung tâm y tế các quận, huyện; Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Phụ sản Nhi, Bệnh viện Tâm thần, bệnh viện Lao và bệnh Phổi, bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, bệnh viện da liễu, bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện mắt, bệnh viện y học cổ truyền) nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trong 4 ngày (30 tháng chạp và mồng 1,2,3 tháng giêng) theo mức 60.000 đồng/người/ngày.

UBND thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tạm thời sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để hỗ trợ cho các bệnh nhân theo mức được phê duyệt, đồng thời tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính trước 30-5.

* UBND thành phố cũng ban hành văn bản số 120/QĐ-UBND về trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ hưu trí, mất sức lao động, công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm 2019. Cụ thể, cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã nghỉ hưu, mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội là 1,2 triệu đồng/người. Công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng là 1 triệu đồng/người.

UBND thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội lập danh sách, số lượng đối tượng được trợ cấp Tết gửi Sở Tài chính thành phố làm cơ sở tạm cấp kinh phí; thực hiện việc chi trợ cấp này cho các đối tượng kết hợp cùng với việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, báo cáo trình UBND thành phố duyệt trước ngày 30-5.

CÔNG TÂM