Trợ cấp kinh phí cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán cho người lao động thu gom rác thải, học sinh dân tộc thiểu số và cán bộ tại quận huyện, phường xã
Đăng ngày 10-01-2019 09:37

Ngày 8-1, UBND thành phố ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc quận, huyện, phường xã quản lý; học sinh là người dân tộc thiểu số tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang và bồi dưỡng, động viên người lao động được phân công thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, thu gom rác thải. 

Cụ thể, tại các phường xã, tổ dân phố, thôn... Bí thư Chi bộ, tổ trưởng Tổ dân phố, thôn trưởng là 950.000 đồng/người, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ phó tổ dân phố, Thôn phó, trưởng ban công tác mặt trận tổ, thôn là 850.000 đồng/người. Phó Ban Công tác Mặt trận tổ, thôn; Chi hội trưởng, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Bí thư chi đoàn thanh niên, tổ trưởng tổ dân cư thuộc các thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang là 750.000 đồng/người. 

UBND thành phố hỗ trợ cho người lao động được phân công thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, thu gom rác thải trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (hỗ trợ trong 4 ngày 29,30, mồng 2,3 Tết, mức hỗ trợ 1 ngày là 200.000 đồng/ngày/người).

Học sinh là người dân tộc thiểu số tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang là 270.000 đồng/người.

Ở cấp quận huyện, cán bộ công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp... giao cho UBND các quận huyện căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương để quyết định mức chi hỗ trợ đảm bảo đúng quy định. Cán bộ phường, xã đã nghỉ việc, cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng (kể cả sinh viên khá, giỏi) và người lao động hợp đồng thuộc Đề án 89, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các chức danh tương đương, biên chế và cán bộ chuyên trách được giao tại các đơn vị là 1,2 triệu đồng/ người.

UBND thành phố quy định trợ cấp cho các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh kiêm nhiệm hoặc có tham gia công tác ở cấp dưới phường xã. Đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh ở cấp quận huyện, phường xã có tham gia công tác ở khu dân cư (Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố...) thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tết thì được hưởng nguyên các suất trợ cấp theo tiêu chuẩn quy định cho từng chức danh. Đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh, ở cấp quận huyện kiêm nhiệm nhiều chức danh ở quận, huyện, ở cấp phường xã kiêm nhiệm nhiều chức danh ở phường xã, cán bộ công tác ở khu dân cư (cấp dưới phường, xã) kiêm nhiệm nhiều chức danh ở khu dân cư thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tết thì được hưởng 1 suất cao nhất, các chức danh còn lại hưởng 50% theo mức quy định. 

UBND thành phố giao UBND các quận huyện căn cứ khả năng cân đối ngân sách để quyết định mức hỗ trợ cụ thể không vượt quá mức hỗ trợ tối đa và sử dụng từ nguồn ngân sách quận huyện để thực hiện chi trợ cấp trên cơ sở căn cứ vào danh sách cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng có tên trong bảng lương tháng 1-2019.

CÔNG TÂM