Quyết định 400/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-02-2019 02:19
File đính kèm

Các tin khác