Điều chỉnh phương án chạy xe buýt phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019
Đăng ngày 31-01-2019 08:55

Ngày 31-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 672/UBND-SGTVT về phương án chạy xe phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019 của các tuyến xe buýt trợ giá. 

Theo đó, ngày 4/2 (30 Tết), thời gian mở tuyến xe buýt là 5h30, đóng tuyến lúc 16h, số lượt xe trong ngày là 84 lượt/ tuyến. Từ ngày 5-8/2 (tức từ mồng 1 đến hết mồng 4 Tết), thời gian mở tuyến là 9h, đóng tuyến lúc 16h15. Số lượt xe trong ngày là 30 lượt/ tuyến, tần suất chạy xe là 30 phút. Từ ngày 9-2 (mồng 5 Tết), 5 tuyến xe buýt trợ giá hoạt động lại bình thường theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

CÔNG TÂM