Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 5/2019
Đăng ngày 01-02-2019 02:04

Không để tình trạng xin ăn biến tướng xuất hiện trở lại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng trong dịp Tết nguyên đán; Đẩy mạnh quảng bá Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019); Không cấp phép cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 5/2019.

Không để tình trạng xin ăn biến tướng xuất hiện trở lại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Theo đó, UBND giao Sở Du lịch chỉ đạo ban quản lý các điểm du lịch, khu di tích, các địa điểm lễ, hội; các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên... tuyên truyền cho du khách không cho tiền, quà người lang thang xin; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách và xin ăn. Giao Sở Công Thương chỉ đạo ban quản lý các chợ tăng cường công tác tuyên truyền, ngăn chặn; phối hợp thông báo kịp thời và xử lý các đối tượng xin ăn, xin ăn biến tướng, lợi dụng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em bán hàng rong tại các khu vực chợ; bên cạnh đó, có biện pháp xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết nhưng không hợp tác trong việc xử lý tình trạng bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách và xin ăn.

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn; phối hợp với Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550) xử lý người lang thang trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16-1-2015 của UBND thành phố ban hành quy định về việc đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, nhất là các chùa, không để tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn không để người địa phương đi lang thang xin ăn, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách.

Đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng trong dịp Tết nguyên đán

Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, và chỉ đạo Công an huyện Hòa Vang cùng các phòng chuyên môn nghiệp vụ cử cán bộ hỗ trợ biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục,thể thao và tổ chức đón Tết cho học viên đang cai nghiện tại Cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên gây rối, bỏ trốn tập thể, làm mất an ninh trật tự tại Cơ sở. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo tình hình tổ chức hoạt động trước, trong và sau Tết tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng về UBND thành phố theo quy định.

Đẩy mạnh quảng bá Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019)

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ động, phát huy vai trò cơ quan đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố triển khai tốt những công việc liên quan đến DIFF trong thời gian tới. Giao Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cho báo chí, quảng bá rộng rãi kết quả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2018.

Trên cơ sở kết quả bình chọn, Sở Du lịch có trách nhiệm lồng ghép kết quả bình chọn trong các chương trình quảng bá du lịch trong và ngoài nước; thông tin đến các đơn vị lữ hành, khách sạn để phối hợp đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đến du khách.

UBND thành phố đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) phát huy thành tích đạt được thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động tại DIFF 2019 với nội dung đổi mới, phong phú, đảm bảo chất lượng, nhằm tăng tính hấp dẫn cho người dân và du khách khi tham gia sự kiện. Đồng thời, thông qua các kênh truyền thông của mình, quảng bá mạnh hơn kết quả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2018.

Không cấp phép cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện yêu cầu các doanh nghiệp, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương mình phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện việc không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận; đôn đốc chủ dự án thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định. UBND các phường, xã có nhiệm vụ kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo UBND quận, huyện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện tại kế hoạch để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tại địa phương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX gắn với Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát triển HTX theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
 

CỔNG TTĐT TP