Tập trung triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Đăng ngày 31-01-2019 08:54

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí vừa ký Công văn số 2911-CV/TU ngày 28-1-2019  yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 62-CV/TW ngày 9-1-2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 34/CT- TTg ngày 28-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 14-1-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 461/UBND-KT ngày 22-1-2019 của UBND thành phố về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, có kế hoạch phân công, bố trí CBCCVC trực, xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết; đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết của cơ quan, địa phương, đơn vị mình cho Ban Thường vụ Thành ủy trước 17 giờ 00 ngày 6-2-2019 (tức ngày 2 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) và báo cáo đầy đủ gửi trước 17 giờ 00 ngày 10-2-2019 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) để theo dõi, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu không chủ trương tổ chức tập trung gặp mặt chúc tết đầu năm lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức, gặp mặt đầu năm CBCCVC, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình vào đầu giờ hành chính ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết trên tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm; sau gặp mặt đầu năm nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc. Nội dung gặp mặt tập trung quán triệt CBCCVC thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, khẩn trương tổ chức thực hiện công việc, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và phục vụ tiếp công dân, tổ chức đến làm việc, đảm bảo giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị có liên quan khi đến liên hệ công tác và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách, quản lý.

Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện chủ trương nêu trên. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về chủ trương trên của Thường trực Thành ủy. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình thực hiện tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, báo cáo kịp thời Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo.

NGÔ HUYỀN