Lịch công tác tuần 11 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 11-03-2019 02:38

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 11/3

S

 

- 7h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN (cả tuần)

Hà Nội

- 8h00: Các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Thanh tra Chính phủ

- 16h30: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng họp Tổ công tác trật tự đô thị quận Ngũ Hành Sơn

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe b/c Dự thảo cơ chế đặc thù theo NQ số 43

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe b/c Dự thảo Chuyên đề đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư FDI và Quy trình, thủ tục đầu tư một cửa liên thông ngoài KCN, Khu CNC

PH số 1, tầng 3

 

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự HN trực tuyến tại Công an thành phố

HT CATP

Thứ Ba 12/3

S

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng họp thông qua tiến độ đầu tư dự án của SunGroup

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tham gia đoàn công tác của đồng chí BTTU thăm các doanh nghiệp sau Tọa đàm Mùa Xuân

Theo chương trình

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Thanh tra Chính phủ

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội thảo Tư vấn chiến lược xây dựng thành phố thực phẩm thông minh giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030

- 10h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự HN Lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

Ks Mangolia, 06 Lê Lợi

Số 459

Tôn Đức Thắng

C

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự làm việc với Bí thư Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tham dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (trực tuyến)

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự án khớp nối hạ tầng Khu CNTT, Khu CNC

PH số 2, tầng 2

PH số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo tình hình công nợ của các doanh nghiệp tại các KCN

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị tại Đại học Ngoại Ngữ

- 15h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra một số cơ sở giáo dục

ĐHNN

Hiện trường

­Thứ Tư 13/3

S

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự làm việc thực hiện NQTW4 (khóa XII) với các cơ quan nội chính về kết quả triển khai thực hiện KH số 17-KH/TU

Ban Nội chính TU

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi l/v của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn TP Đà Nẵng” với UBND thành phố

- 9h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe b/c tình hình hoạt động của một số DN tại KCN

44 Bạch Đằng

PH số 1, tầng 2

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe b/c cơ chế TC của các đ/v thực hiện ĐBGT

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh  dự HN triển khai công tác trẻ em năm 2019

HT số 2, tầng 2

C

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe b/c Dự án nâng cấp nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

PH số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế các dự án địa bàn Ngũ Hành Sơn

NHS

­Thứ Năm 14/3

S

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự khai mạc Hội nghị STEMCON

- 9h30: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng đối thoại với công dân

Novotel

TTHC

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- 9h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan về một số nội dung thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở

HT số 1, tầng 2

PHGB, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo về Bệnh viện Phụ Nữ

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Đề án đ/vị vệ tinh tại các TTYT quận, huyện

PH số 1, tầng 2

C

- 14h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội UBMTTQVNTP nhiệm kỳ 2019 - 2024

- 15h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự hội ý TTTU

VPTU

 

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội nghị triển khai công tác chống thất thu

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đối thoại với công dân

TTHC

Thứ Sáu 15/3

S

- 8h00: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng nghe b/c QH hệ thống bãi đỗ xe; bãi đỗ xe trước nhà hàng tiệc cưới; giải pháp điều tiết phương tiện cơ giới vào trung tâm

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc của đồng chí BTTU với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

VPTU

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Tòa án thành phố

Trụ sở đơn vị

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự HN sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

HT số 2, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND TP

PHGB, tầng 3

- 14h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 13h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp đoàn các nhà đầu tư Hàn Quốc

P.KT 2, tầng 2

Thứ Bảy 16/3:

Sáng:

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế.

- 10h30: Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng dự gặp mặt Ban liên lạc cán bộ TP Đà Nẵng (Nhà hàng 4U đường 2/9)

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị tại PH số 1, tầng 3, TTHC.

Chiều:

     - 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm