Phối hợp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
Đăng ngày 11-03-2019 16:00

Ngày 11-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1447/UBND-KT về phối hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Theo đó, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi ban hành kèm theo Quyết định số 6145/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND thành phố; các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/4/2019 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố chỉ đạo Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông kết hợp công tác tuần tra, kiểm tra về giao thông để xử lý việc vận chuyển lợn không có xuất xứ, nguồn gốc, không đảm bảo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố; kịp thời thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp, hỗ trợ Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm dịch động vật thật nghiêm túc khi vận chuyển động vật để nhập, quá cảnh qua địa bàn thành phố đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tại 2 Trạm kiểm dịch động vật Kim Liên và Hòa Phước; xử lý thật nghiêm đối với các trường hợp vượt trạm theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch tả lợn Châu Phi, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

CÔNG TÂM