Tiếp nhận chương trình “Giúp đỡ trẻ em khó khăn năm 2019”
Đăng ngày 11-03-2019 10:34

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký phê duyệt tiếp nhận chương trình “Giúp đỡ trẻ em khó khăn năm 2019” do Tổ chức Cứu tế Thế giới (AOGWR), Úc, tài trợ với tổng giá trị 900 triệu đồng, tại Quyết định 994/QĐ-UBND ngày 5-3-2019.

Chương trình nhằm cải thiện đời sống cho người dân nói chung và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng với tiêu chí “Trao quyền cho người dân để chuyển đổi cộng đồng” thông qua các hoạt động như cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc y tế và giảm nghèo. Theo đó, nội dung hoạt động chính của chương trình bao gồm: xây dựng năng lực và tập huấn cho cán bộ địa phương trong vùng dự án; phát triển cộng đồng thông qua việc cung cấp nước sạch, tập huấn hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ vốn, con giống vật nuôi; chương trình chăm sóc y tế hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, hỗ trợ xe lăn, xe bại não và dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; chương trình hỗ trợ giáo dục, tập huấn kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai chương trình đúng mục đích, không để xảy ra việc lợi dụng hoạt động của tổ chức để thực hiện tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

NGÔ HUYỀN