Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 17-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Đăng ngày 13-03-2019 03:28

Sáng 13-3, Bộ phận Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với các cơ quan khối nội chính về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua, các cơ quan khối nội chính thành phố đã chủ động triển khai chương trình công tác năm gắn với các nhiệm vụ theo Kế hoạch 17-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong nắm tình hình, đối tượng, qua đó đã triển khai kịp thời các giải pháp xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, tạo bước chuyển biến trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng; các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp xảy ra được tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, nhiều khâu yếu, việc khó trong phòng, chống tham nhũng từng bước được tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác thanh tra kinh tế - xã hội tại một số đơn vị sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng cơ bản... được quan tâm và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, chính quyền; việc triển khai kế hoạch thanh tra của UBND cấp huyện và thanh tra chuyên ngành các sở; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các khuyết điểm, hạn chế. Đặc biệt là đã kiên quyết chuyển ngay các vụ việc sang Cơ quan điều tra khi có dấu hiệu tội phạm, nhiều vụ án được thi hành đạt 100%.

Theo ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, đạt được những kết quả trên là do có sự quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy đảng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan khối nội chính hai cấp thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở các cơ quan khối nội chính vẫn chưa có sự chuyển biến thật sự rõ nét, nhiều biểu hiện được nêu ở Nghị quyết đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra nhưng hình thức xử lý chưa thật sự tương xứng, tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa không cao. Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức trong thực hiện Nghị quyết còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở cấp cơ sở, dưới cơ sở, việc hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập, quản lý đất đai, thuế, cổ phần hóa doanh nghiệp..., tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “tham nhũng vặt” vẫn hiện hữu; sai phạm để xử lý nội bộ chưa được khắc phục triệt để. Ngoài ra, việc thực hiện một số nhiệm vụ của các cơ quan khối nội chính theo Kế hoạch số 17-KH/TU còn phụ thuộc vào Trung ương. Nhất là các nội dung về giải pháp khuyến khích người dân cung cấp thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Do vậy, trong thời gian đến, các cơ quan khối nội chính thành phố tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các khâu, lĩnh vực còn yếu, thiếu như: kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; xử lý kịp thời thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp hiệu quả để triển khai hiệu quả các công việc theo Kế hoạch số 17-KH/TU; đặc biệt chú trọng đến tính kỷ luật, giữ gìn kỷ cương của cán bộ, công chức các cơ quan khối nội chính.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; tình hình an ninh trật tự liên quan đến đền bù giải tỏa, ô nhiễm môi trường; theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc; kiên quyết chuyển cơ quan điều tra làm rõ các sai phạm có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động thanh tra các cấp, thanh tra chuyên ngành.

NGÔ HUYỀN