Sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Đăng ngày 14-03-2019 03:27

Chiều 13-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 775 điểm cầu trên toàn quốc về tình hình chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1-4-2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Phó Chủ tịch UBND Hồ Kỳ Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng và Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Trần Văn Vũ, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thành phố, đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

Đây là lần thứ 5 Tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc được thực hiện, với 5 mục đích chính: thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc Tổng điều tra 2019 sẽ tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở 10 nội dung chính: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, kể từ khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở vào giữa năm 2018, các địa phương và 3 Bộ liên quan , gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, đã thành lập các ban chỉ đạo, triển khai các hội nghị tập huấn về công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã/ phường/ thị trấn, công tác quản lý và lập Bảng kê hộ, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Lực lượng tham gia Tổng điều tra gồm khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra (không bao gồm người tham gia lập bảng kê hộ). Công tác lập Bảng kê hộ đã hoàn thành vào ngày 20-1-2019. Có tổng số 217.586 địa bàn điều tra, trong đó 196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù, với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành công an, quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng) được lập bảng kê, trong đó, nữ chiếm 50,4%.

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về tổng số hộ và số người được lập bảng kê, tương ứng là 2,5 triệu hộ và 8,9 triệu người; thành phố Hà Nội có 2,2 triệu hộ và 7,9 triệu người. Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%; trong đó, số lượng hộ đăng ký nhiều nhất là tại 3 thành phố: Hà Nội  với 13.228 hộ, Đà Nẵng với 7.002 hộ và thành phố Hồ Chí Minh với 27.501 hộ.

Tại Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra, từ khi bắt đầu khởi động đến nay, được thực hiện nghiêm túc, bám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Cụ thể như, công tác lập danh sách thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố và các tòa chung cư đã được thực hiện vào tháng 4 và tháng 5-2018; thành lập Ban Chỉ đạo thành phố và 7 Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện; đã xác lập sơ bộ Mạng lưới thông tin điều tra tại trang web Hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Cùng với đó, công tác vẽ sơ đồ và phân chia địa bàn điều tra đã được thực hiện trong tháng 8, tháng 9-2018; tổ chức các lớp tập huấn công tác quản lý tổng điều tra và nghiệp vụ lập bản kê hộ được tổ chức trong tháng 11-2018. Cục Thống kê thành phố đã tổ chức nhập tin toàn bộ danh sách hộ vào mạng lưới thông tin điều tra trong thời gian từ ngày 25-12-2018 đến ngày 25-1-2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết quả của Tổng điều tra không đơn thuần là số liệu thống kê, không chỉ phản ánh được số lượng chính xác, khách quan mà phải đánh giá được cả chất lượng dân cư, thực trạng ở nhà hiện nay của cả nước để phục vụ cho các mục tiêu của Tổng điều tra. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung truyền thông, vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra, bảo đảm an toàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đồng thời, đánh giá kỹ việc tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên, bởi đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra ứng dụng mạnh mẽ các tiện ích của công nghệ từ thu thập phiếu, lưu trữ, đến đánh giá số liệu và xây dựng báo cáo tổng thể.

Với phương châm thực hiện “nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, chính xác và hiệu quả”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê bảo đảm đường truyền ổn định để thu thập, lưu trữ số liệu kịp thời; đồng thời tiếp tục thiết kế hệ thống dữ liệu đồng bộ, hoàn chỉnh để cập nhật thông tin hằng năm để có thể 10 năm tới sẽ không phải thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Qua nghe báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục hoàn thiện những công việc chuẩn bị trong thời gian còn lại, đảm bảo sẵn sàng tốt nhất cho Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đồng loạt tại tất cả các địa phương trong cả nước và tiến hành tổng điều tra vào sáng 1-4-2019.

NGÔ HUYỀN