Học viện hành chính quốc gia tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019
Đăng ngày 29-03-2019 07:21

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế thông báo tuyển sinh và mở lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019.

(Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm).

File đính kèm