Sáng nay (1-4), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Đăng ngày 01-04-2019 09:05

Sáng nay (1/4), các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có quy mô toàn quốc bắt đầu từ ngày 1-4 và kéo dài trong 25 ngày.

Triển khai thực hiện công tác Tổng điều tra, Thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố (BCĐ), 7 BCĐ cấp quận huyện và 56 BCĐ cấp phường xã. Đồng thời phân bổ 1.084 điều tra viên theo từng khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Quận Hải Châu tổ chức lễ ra quân sáng nay tại khu vực phía trước nhà hát Trưng Vương

Lễ ra quân của huyện Hòa Vang được tổ chức tại khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang

Quận Cẩm Lệ tổ chức ra quân điểm tại phường Hòa Thọ Đông. Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn cho biết, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Cẩm Lệ có 284 địa bàn với 152 điều tra viên.

Cục trưởng Cục thống kê thành phố Trần Văn Vũ cho biết, toàn thành phố có 2.256 địa bàn điều tra (trong đó 2.038 địa bàn điều tra dân cư và 218 địa bàn đặc thù) với 295.418 hộ dân cư và 1.105.199 người được lập bảng kê. Số hộ đăng ký điều tra trực tuyến là 7.002 hộ, chiếm tỷ lệ 2,37%. Đà Nẵng là 1 trong 3 tỉnh có tỷ lệ đăng ký trực tuyến cao nhất cả nước.

Ngay sau lễ ra quân, các địa phương tổ chức diễu hành và điều tra điểm tại một số hộ dân với sự tham gia của BCD từ thành phố đến phường.

Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức diễu hành tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Quận Hải Châu tổ chức điều tra mẫu tại hộ dân

Điều tra mẫu tại phường Hoà thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Đợt điều tra lần này, Hòa Thọ Đông có 43 địa bàn, trong đó có 2 địa bàn đặc thù với 25 điều tra viên

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản, phục vụ xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, làm cơ sở chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này có nhiều điểm mới, đó là sử dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn, áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 2 giai đoạn, nhằm đảm bảo tính đại diện đến cấp huyện và tiết kiệm kinh phí.

Quy mô lấy mẫu điều tra chỉ chiếm 9% dân số cả nước, giảm 6% so với cuộc Tổng điều tra năm 2009, nhưng tính đại diện cao hơn nên đảm bảo chính xác hơn.

HỘI AN - TRƯỜNG ĐỨC - VĂN THÔNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT