Lịch công tác tuần 15 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 08-04-2019 02:52

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 08/4

S

 

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 9h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng tiếp lãnh đạo NHTG (WB) tại Việt Nam liên quan đến DA Phát triển bền vững TPĐN

PHGB, tầng 3

- Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đi công tác (đến hết ngày 09/4)

 

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00:  Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c chủ trương đầu tư dự án của Cty Sáng Ngọc

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe b/c dự án khu làm việc khởi nghiệp

- 16h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand

PH số 1, tầng 3

 

KT số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế

Hiện trường

Thứ Ba 09/4

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND TP

- 9h15:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp xử lý vướng mắc một số doanh nghiệp

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp Hội đồng GPMB quận Liên Chiểu

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự họp BCĐ T98

- 15h30: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự nghe b/c công tác GPMB quận Sơn Trà

54a Lê H.Phong

PH số 2, tầng 3

­Thứ Tư 10/4

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự giải quyết vướng mắc của công dân

- 10h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe báo cáo về thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong lĩnh vực mua sắm giai đoạn 2019-2025

PHGB, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội thảo Mô hình phát triển và khai thác Cảng chính của Hà Lan

KS Novotel

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp Đoàn doanh nghiệp Singapore

HT Bộ CHQS

04 Lê Duẩn

PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo vướng mắc của Cty HK Thăng Long

- 10h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo KHTC 3 năm

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội thảo công bố đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng”

HT số 1, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

- 15h40: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Bộ trưởng Hà Lan

VPTU

KT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp Tổ công tác trật tự đô thị quận NHS

- 15h20: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự hội ý Thường trực Thành ủy

PHGB, tầng 3

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai kết luận của BTV TU và UBND TP

- 15h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm

PH số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với BCH QS TP

Trụ sở đơn vị

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội thảo thúc đẩy hoạt động Đào tạo và Huấn luyện Khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng

HT số 1, tầng 2

­Thứ Năm 11/4

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đi công tác HN (cả ngày)

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo kinh phí đặt hàng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2019

- 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo tiến độ triển khai: xử lý xả nước thải khu vực P. Mỹ Khê, Mỹ An; các dự án của Công ty CP môi trường đô thị TP và Đề án thành phố môi trường

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

PH số 1, tầng 2

 

P.KT2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo công tác thanh toán vốn XDCB

PH số 1, tầng 3

- 9h30: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở LĐTBXH báo cáo đề án phát triển nguồn nhân lực

PH số 2, tầng 2

C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c DA điện rác LD Halcom-Nhịp Cầu Việt Đức

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo phương án cải tạo hồ Công viên 29/3

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo công tác tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ châu Á & châu Đại Dương lần thứ 9

PH số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự họp với TT HĐND TP về chuyên đề giải trình đơn, thư & xã hội hóa giáo dục, y tế.

PH số 2, HĐND

Thứ Sáu 12/4

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Thành ủy

VPTU

 

 

 

 

C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Thành ủy

VPTU

 

 

Thứ Bảy 13/4

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế các dự án trên địa bàn H.Hòa Vang

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế

Hiện trường

C

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm