Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 4/2019
Đăng ngày 12-04-2019 03:59

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 4 năm 2019 (theo file đính kèm).

File đính kèm