Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 15/2019
Đăng ngày 16-04-2019 03:40

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch; thu hồi cát thuộc dự án khơi thông sông Cổ Cò; tuyên truyền sử dụng hệ thống xe buýt đến người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công; tăng cường thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019, Xử lý tình trạng nước tràn tại Âu thuyền Thọ Quang… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 15 từ ngày 8/4 đến 12/4/2019.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch

UBND thành phố giao Sở Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển cho tổ chức, cá nhân về các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật đối với các loại hình cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Du lịch có văn bản gửi các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định.

Cùng với đó, giao Sở Xây dựng giám sát và phối hợp UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra các dự án xây dựng CSLTDL nhằm đảm bảo việc xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng được cấp theo Quy chế Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chủ trì rà soát, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện đầy đủ công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của các CSLTDL trên địa bàn thành phố trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát và yêu cầu các CSLTDL thuộc phân cấp quản lý trước khi hoạt động phải hoàn thành các thủ tục cấp phép, đảm bảo các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật và công bố và thông tin công khai các CSLTDL chưa đảm bảo thủ tục môi trường theo quy định.
Giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc cấp phép, kiểm tra và giám sát các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự...của các CSLTDL trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, cá nhân về các điều kiện, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với các CSLTDL có phục vụ ăn uống. UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các công trình CSLTDL xây dựng sai giấy phép đã cấp hoặc công trình chuyển đổi công năng sang kinh doanh lưu trú du lịch như: khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà có phòng ở cho khách du lịch thuê… không đúng quy định.

Thu hồi cát thuộc dự án khơi thông sông Cổ Cò

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng phối hợp đơn vị tư vấn căn cứ vị trí, khối lượng cát dự kiến thu hồi trong phạm vi dự án, lập khái toán chi phí thu hồi (khai thác, tập kết, vận chuyển...) để giảm trừ vào tổng mức đầu tư của dự án, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khơi thông sông Cổ Cò làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các bên liên quan căn cứ nhu cầu của các nhà đầu tư dự án lân cận để tổ chức thực hiện việc thu hồi cát theo hình thức xã hội hóa nhằm tiết kiệm kinh phí. Trình tự, thủ tục về việc thu hồi cát nạo vét thuộc dự án khơi thông sông Cổ Cò thực hiện theo đúng các quy định hiện hành trong quá trình triển khai dự án.

Tuyên truyền sử dụng hệ thống xe buýt đến người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền hệ thống xe buýt đến người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải có văn bản thống nhất với kế hoạch tuyên truyền trong tháng 5,6/2019 của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng, tại hội trường UBND các phường xã, trường học cho cán bộ phường, các chi hội đoàn thể và người dân thuộc 50 phường, xã của 7 quận, huyện; giáo viên, học sinh và sinh viên của 30 trường nằm trên lộ trình các tuyến xe buýt đi qua. Theo đó, UBND các quận, huyện, phường, xã và các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền giới thiệu về hệ thống các tuyến xe buýt trên địa bàn, cung cấp các thông tin liên quan, tuyên truyền về lợi ích và hiệu quả của việc đi xe buýt. Qua đó, tiếp tục vận động, khuyến khích người dân, học sinh, sinh viên tham gia giao thông bằng xe buýt, tăng lượng hành khách tham gia sử dụng xe buýt, giảm thiểu phương tiện cá nhân, tránh ùn tắc giao thông.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công

Theo đó, Thủ trưởng các sở ngành, hội đoàn thể, Văn phòng Thành ủy, các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND các quận huyện căn cứ các quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; không sử dụng xe ô tô công đưa đến từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại đối với các đối tượng không có tiêu chuẩn này, không sử dụng xe ô tô để phục vụ việc riêng.

Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương nào sử dụng xe ô tô công không đúng chế độ, không đúng tiêu chuẩn, định mức; sử dụng xe ô tô do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tăng cường thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và đề nghị các đoàn thể, các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiếm xã hội thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu tham gia các loại hình BHXH trên địa bàn thành phố theo kế hoạch đề ra; kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; định kỳ tổng họp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố. Đòng thời, có biện pháp hiệu quả đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động theo quy định.

UBND các quận, huyện chủ trì, phối họp với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chỉ tiều tham gia các loại hình BHXH năm 2019 trên địa bàn quản lý; kịp thời chỉ đạo hoặc báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật về BHXH, nhất là về chính sách BHXH tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị chức năng liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp cố tình vi phạm; Tăng cường phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường trong công tác tuyên truyền, pháp luật về BHXH, chú trọng tuyên truyền BHXH tự nguyện; tổ chức các buổi tuyên truyền cho các đối tượng tại xã, phường, tổ dân phố, khu dân cư...về lợi ích tham gia BHXH tự nguyện, góp phần tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện của người dân.

Xử lý tình trạng nước tràn tại Âu thuyền Thọ Quang

UBND thành phố ban hành văn bản số 2248/UBND-SXD chỉ đạo về phương án xử lý tình trạng nước tràn tại Âu thuyền Thọ Quang.

Theo đó, giải pháp trước mắt là tận dụng hệ thống thoát nước mưa hiện có trên đường Phạm Văn Xảo, Phạm Bằng để thoát một phần nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, bằng cách xây dựng bổ sung đoạn cống hộp khẩu độ (2,0x1,2)m để kéo dài cống thoát nước mưa bên phải đường Phạm Bằng ra đến Âu thuyền Thọ Quang, kết hợp xây dựng ngưỡng tràn, lắp đặt ống HDPE D400 tách nước thải sinh hoạt của khu vực dân cư phía Đông Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang tại các nút giao thông trên đường Phạm Văn Xảo - Phạm Bằng, Phạm Văn Xảo - Bùi Quốc Hưng.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các lực lượng chức năng gồm Thanh tra Sở, Chi cục bảo vệ môi trường phối hợp với Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước mưa tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang.

Về giải pháp lâu dài, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông (quận Sơn Trà), xem xét tận dụng đường ống D560 hiện trạng để thoát nước thải sau xử lý của Trạm Xử lý nước thải Sơn Trà.

CỔNG TTĐT TP