Gần 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 17-04-2019 10:18

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 12-4-2019, phê duyệt tiếp nhận dự án “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng” do Tổ chức Brittany’s Hope, Hoa Kỳ, tài trợ, với tổng giá trị 89.280 USD, tương đương gần 2 tỷ đồng.

Được thực hiện tại Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện và Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố, dự án nhằm hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học nghề và tạo cơ hội tìm việc làm, giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng; đồng thời hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 3 năm, từ tháng 4-2019 đến tháng 3-2021.

UBND thành phố giao Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện và Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

NGÔ HUYỀN