Đầu tư giai đoạn 2 dự án Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng
Đăng ngày 08-05-2019 09:43

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 2-5-2019 phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (giai đoạn 2), nhằm hoàn thiện, đồng bộ cơ sở vật chất của Trung tâm tim mạch, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Được thực hiện trong thời gian năm 2018 – 2021, dự án có tổng diện tích 4.020m2, gồm các hạng mục chính như: khối nhà chính với quy mô 1 tầng hầm, 9 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật để kết nối liên hoàn với khối nhà hiện trạng đã thi công trong giai đoạn 1 tại vị trí giáp đường Hải Phòng; cải tạo khối nhà chính xây dựng ở giai đoạn 1; các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, kho y lý, tường rào, công ngõ; đầu tư đồng bộ trang thiết bị xây lắp công trình và trang thiết bị y tế...

Dự án được xác định là công trình trọng điểm động lực, có tổng mức đầu tư trên 292 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

NGÔ HUYỀN