Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 5/2019
Đăng ngày 14-05-2019 08:10

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 5 năm 2019 (theo file đính kèm).

File đính kèm