15-5: Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 5
Đăng ngày 14-05-2019 08:16

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND thành phố và tiếp thu ý kiến cử tri trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân vói cử tri” lần thứ 5 trước kỳ họp giữa năm 2019, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố (www.danang.gov.vn).

Cụ thể như sau:

1.    Nội dung:

- Giải trình về kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” các lần trước; đồng thời, tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình; Tập trung 03 nội dung chính: vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và tiến độ xây dựng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn; Việc đấu nối, xả thải nước ra biển và tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển; vấn đề nước sạch trên địa bàn thành phố.

- Các giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết 220/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/0172019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tập trung vấn đề giải ngân; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; giải pháp tăng trưởng).

2.    Thời gian tổ chức:

Chương trình được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 5 năm 2019 -thứ Tư (01 buổi sáng).

3.    Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

Từ ngày ban hành Thông báo này đến lúc diễn ra chương trình, cử tri có thể gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố đến Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp chuyển UBND thành phố xử lý, thông qua các địa chỉ sau:

-  Đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri thành phố: (0236)-3.888.888;

-  Bộ phận tiếp công dân của HĐND thành phố (địa chỉ số 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng);

-  Hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến cử tri: ykiencutri@danang.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng