Trực tiếp đối thoại "Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng"
Đăng ngày 16-05-2019 01:30

Sáng ngày  16-5, Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng” .

Với mong muốn thông tin thêm về chính sách khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, góc nhìn của doanh nghiệp và chính quyền về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, các hoạt động liên kết 3 nhà “Nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp” ; Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng” với sự tham dự của các vị khách mời:
- Ông Trần Văn Hoàng – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;
- Ông Phạm Bắc Bình - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Đà Nẵng; 
- Ông Hà Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường;
- Ông Thái Thành Nam – Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử điện lực miền Trung;    
- Bà Nguyễn Thị Yên Thúy – Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thịnh Lợi. 
- Đại diện các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quý vị độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia đối thoại bằng cách gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, hoặc địa chỉ thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại 0236.1022.