Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 20
Đăng ngày 18-05-2019 08:40

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính; Tăng cường kiểm tra, xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; Tăng cường quản lý hoạt động tại các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố; Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; Xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 20, từ ngày 13-5 đến 17/5/2019.

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án; chủ động tổ chức thực hiện nghiêm các bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có hiệu lực; tăng cường công tác phối hợp, cơ chế thông tin, trao đổi với cơ quan thi hành án dân sự; đối với các bản án, quyết định có khó khăn, vướng mắc trong khi thi hành, phải khẩn trương báo cáo đề xuất cơ quan quản lý nhà nước cấp trên xem xét, có kiến nghị với cơ quan Toà án, Viện kiểm sát để có biện pháp tháo gỡ.

Đồng thời, đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc rà soát, báo cáo định kỳ công tác theo dõi thi hành án hành chính; kịp thời có văn bản kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. 

Tăng cường kiểm tra, xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng       

UBND thành phố giao các Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị quản lý khu du lịch, điểm du lịch, các đơn vị lữ hành, các đơn vị tổ chức lễ hội tuyên truyền cho người dân, du khách về Chương trình “không có người lang thang xin ăn” của thành phố và đề nghị du khách không cho tiền, quà người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; phối hợp phát hiện và xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách và xin ăn.

Đồng thời, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện chỉ đạo các ban quản lý chợ tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các đối tượng xin ăn, xin ăn biến tướng, lợi dụng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em bán hàng rong tại các khu vực chợ; đồng thời có biện pháp xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết nhưng chưa hợp tác trong việc xử lý tình trạng bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách và xin ăn.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn thành phố (Tổ 550) tổ chức ra quân tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, tập trung xử lý các đối tượng lang thang xin ăn, tâm thần lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội. 

Giao Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tăng cường công tác tuần tra xử lý tình trạng bán hàng rong kết hợp dùng loa với âm lượng lớn tại các cơ sở kinh doanh ăn uống; Phối hợp điều tra xử lý nghiêm đối với người có hành vi chăn dắt, dụ dỗ, lôi kéo người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách.

UBND các quận, huyện hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, từ thiện, các nhà hảo tâm có nhu cầu phát chẩn, tặng quà phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức đưa quà đến xã, phường hoặc đến tận gia đình để trao tặng, tránh tình trạng tập trung đông đối tượng để tặng quà tại các chùa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của thành phố;

Hội Người khuyết tật, Hội Người mù thành phố vận động hội viên không tập trung đông người tại các nơi tổ chức lễ Phật đản; không bán hàng rong tại các tuyến đường, khu vực cấm; không lợi dụng sự khiếm khuyết của bản thân để bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách, kết hợp bán hàng với xin ăn.

Tăng cường quản lý hoạt động tại các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/4/2019 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng chủ động phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tăng cường kiểm tra, xử lý đúng quy định pháp luật mọi hoạt động ở các hồ chứa nước thủy lợi do Công ty Quản lý, vận hành; không để xảy ra bất cứ tai nạn nào ở các hồ chứa nước thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý, vận hành của Công ty.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố) theo dõi tình hình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

UBND thành phố thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, trao tặng học bổng cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập của các quận, huyện, mức 2.000.000 đồng/em, kinh phí thực hiện 200.000.000đồng. Trao tặng kinh phí mua dụng cụ học tập cho 200 em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số của các quận, huyện, mức 400.000 đồng/em, kinh phí thực hiện 80.000.000 đồng.

Kinh phí tổ chức Lễ phát động, kinh phí quà tặng, học bổng trên sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp trẻ em đã được bố trí trong dự toán năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn

Liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn, UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị khẩn trương chỉ đạo đơn vị quản lý dự án triển khai thực hiện lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư và các bước tiếp theo theo quy định đối với Dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác” giai đoạn 2, để sớm khởi công trong năm 2019.

Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phối hợp với địa phương khảo sát lập dự toán nạo vét, khơi thông mương thoát nước bổ sung trong năm 2019 đối với tuyến kênh dẫn nước từ bãi rác Khánh Sơn qua khu dân cư tổ 70 phường Hoà Khánh Nam. Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mương kín, cây xanh vùng đệm để đảm bảo môi trường tại khu vực.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công nêu tại Công văn số 5138/BTC-QLCS của Bộ Tài chính.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tài chính tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để kịp thời được giải đáp, hướng dẫn.

CỔNG TTĐT TP