Công văn 3193/UBND-KGVX V/v tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng
Đăng ngày 21-05-2019 01:43
File đính kèm

Các tin khác