Không quay cầu sông Hàn trong các đêm diễn ra DIFF2019
Đăng ngày 22-05-2019 08:07

Ngày 20-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 3272/UBND-SGTVT về chủ trương không quay cầu sông Hàn trong các đêm trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF2019).  

Theo đó, trong các ngày 1-6, 5-6, 15-6, 22-6, 6-7-2019 không quay cầu sông Hàn. UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

UBND thành phố cũng giao Sở Du lịch thông báo cho các Hiệp hội du lịch, Hội Lữ hành và các đơn vị lữ hành được biết chủ trương tạm dừng không quay cầu Sông Hàn trong 5 đêm thi pháo hoa. 

CÔNG TÂM