Lịch công tác tuần 22 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 27-05-2019 08:55

(Lịch điều chỉnh)

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 27/5

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự phiên họp về Chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” (cả ngày)

Hội trường

Diên  Hồng, Nhà Quốc hội

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp Hội đồng GPMB quận Liên Chiểu

PHGB, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan về xử lý vướng mắc trong việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại các KCN.

PH số 1, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c việc cấp Giấy CNQSDĐ của công dân

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c liên quan đến đất đai cơ sở tôn giáo, thờ tự trên địa bàn quận Sơn Trà

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c về tình hình hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường

 

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về (1) chính sách hỗ trợ cán bộ làm việc ở HTX, chính sách đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX; (2) KH tổ chức HN tổng kết 15 năm thực hiện NQ số 13 của BCHTW

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở VHTT báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức giải cầu lông quốc tế

- 15h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp BTC Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng

- 16h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị DIFF 2019

PH số 1, tầng 2

PH số 1, tầng 2

Hiện trường

Thứ Ba 28/5

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Hội nghị sơ kết Đề án cán bộ nữ

- 9h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự công bố QĐ thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng

HT Thành ủy

HT số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c công tác triển khai phân loại rác tại nguồn 

- 9h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c tình trạng nước thải chảy tràn ra biển tại các của xả ven biển

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Cục THADS

Đà Nẵng

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018-2019

- 10h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở TC báo cáo việc xử lý đơn của Công dân

Trường Nguyễn Khuyến

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND TP

PHGB, tầng 3

- 15h15:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng tiếp đoàn doanh nghiệp Thụy Điển

KT số 2, tầng 2

- 16h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự tổng duyệt ph/án đảm bảo an ninh DIFF 2019

- 18h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đi công tác Hà Nội

Sân khấu DIFF

 

­Thứ Tư 29/5

S

- 8h00:  Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng các nghĩa trang, dự kiến số lượng các khu nghĩa trang phải di dời, tình trạng các nghĩa trang tự phát và biện pháp xử lý.

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe b/c phương án điều chỉnh phân luồng giao thông tại nút phía Tây cầu Rồng và phương án phun lửa, phun nước cầu Rồng

PH số 1, tầng 3

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế và thương mại Đà Nẵng – Sơn Đông (Trung Quốc).

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh  nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

HT số 1, tầng 2

PH số 1, tầng 2

- 9h30: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế và thương mại Đà Nẵng – Thái Lan

HT số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đi công tác Hà Nội (cả ngày)

53 Quang Trung, Hà Nội

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe báo cáo xử lý vướng mắc dự án Cải thiện môi trường nước và các vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường các dự án.

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp Hội đồng GPMB huyện HòaVang

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục thu hút đầu tư dự án đua ngựa.

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

PH số 2, tầng 2

42 Bạch Đằng

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 2

­Thứ Năm 30/5

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Hội trường Thành ủy

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Tòa án thành phố

Tòa án TP

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp BTC cuộc thi p/án QH, TK kiến trúc công trình Vườn tượng APEC mở rộng và Bảo tàng Đà Nẵng

PHsố 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế và họp để xử lý kiến nghị của doanh nghiệp (Segi Vina)

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

Hiện trường

TTHC quận Cẩm Lệ

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện QĐ số 2735/QĐ-UBND

Trần Quý Cáp

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh thăm trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

- 15h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở LĐTBXH báo cáo tình hình lao động tại Bãi rác Khánh Sơn

 

PH số 1, tầng 2

Thứ Sáu 31/5

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý TTTU

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số doanh nghiệp về nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh và kết hợp khảo sát để xây dựng mô hình, kịch bản tăng trưởng kinh tế

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo quy chế quản lý Âu thuyền Thọ Quang

Theo Ch/trình

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em

- 16h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự tổng duyệt chương trình nghệ thuật DIFF 2019

HT HĐND TP

Sân khấu DIFF

* Thứ Bảy:

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp công dân tại TTHC quận Cẩm Lệ.

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế.

- 19h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (Đường Trần Hưng Đạo).

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm