Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 22/2019
Đăng ngày 02-06-2019 00:51

Rà soát công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn thành phố; Chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn  thành phố; Liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn thành phố…. là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 22, từ 27-31/5/2019

Rà soát công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiến hành liệt kê đầy đủ các công trình nhà hàng, quán tạm và các công trình xây dựng tạm khác phục vụ hoạt động kinh doanh; trong đó thực hiện phân loại theo các tiêu chí: xây dựng có phép, không phép, thời hạn sử dụng tạm, mục đích sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (nước, tiếng ồn, mùi hôi,..), khu vực, vị trí có nguy cơ cao về mất an ninh trật tự. Trước mắt, tập trung rà soát tại khu vực quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, các tuyến đường ven sông, ven biển; đề xuất hướng xử lý cụ thể cho từng điểm, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trong tháng 5/2019. 

Đồng thời, phối hợp tiến hành chấm dứt hoạt động các công trình xây dựng cấp phép tạm làm nhà hàng ăn uống đã hết thời hạn cấp phép cũng như các cơ sở ăn uống xây dựng không phép, gây ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả xử lý cho UBND thành phố trong tháng 6/2019.

Cùng với đó, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ kết quả phân loại trên, tổ chức thực hiện việc xử lý nghiêm các điểm, khu vực trên địa bàn quản lý.  Đồng thời, chỉ đạo thống kê chi tiết (theo các tiêu chí được nêu tại điểm 1) các địa điểm xây dựng tạm phục vụ kinh doanh trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có tập trung đông người, có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến môi trường và phát sinh các tệ nạn xã hội khác,..., báo cáo kết quả UBND thành phố xem xét quyết định trước ngày 30/5/2019.

Chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn  thành phố

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai và thường xuyên cập nhật thông tin các dự án phát triển đô thị, nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, đến UBND các quận, huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

Giao Sở Xây dựng công bố công khai và thường xuyên cập nhật danh sách các dự án phát triển nhà ở đã có thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua, đến UBND các quận, huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an thành phố, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đăng tải thông tin, quảng cáo, rao vặt có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, đặc biệt là tình trạng “ký chờ”, “ký gửi” trong giao dịch bất động sản.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thường xuyên đăng tải thông tin khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp luật có liên quan.

Liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố 

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, có kế hoạch tổng kết đánh giá về tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất 10 năm (giai đoạn 2011 - 2020) và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) của thành phố. Từ đó nghiên cứu, lập quy hoạch sử dụng đất 10 năm và kế hoạch sử dụng đất 05 năm giai đoạn mới trình HĐND thành phố thông qua theo quy định. Đồng thời, rà soát những bất cập trong quản lý, sử dụng đất trong thời gian qua để có điều chỉnh kịp thời, rà soát các dự án của các nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận đất bàn giao trên thực địa để xử lý theo đúng quy định của Luật đất đai, báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố trước kỳ họp giữa năm 2019.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy chế đấu giá đất thực hiện công khai minh bạch, lập kế hoạch danh mục các khu đất, lô đất đấu giá hàng năm đánh giá Đề án số hóa dữ liệu quản lý đất đai; khẩn trưong khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng để quản lý tốt dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố. Cùng với đó,  tăng cường vai trò, trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai của thành phố.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư 

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập danh sách các c sở nguy hiểm cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất ra khỏi khu dân cư, đề xuất UBND thành phố di dời ra khỏi khu dân cư.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn liên quan về PCCC cho nhà và công trình phù hợp, nhất là trong việc tham mưu, đề xuất UBND thành phố quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho các dự án công trình, khu dân cư, chung cư;  tăng cường kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng và chất lượng công trình, nhất là các nhà cao tầng tại khu dân cư, Khu chung cư; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh dịch vụ không có giấy phép.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới công trình liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn thành phố. Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường họp không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nắng, Báo Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường tuyên truyền kịp thời chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, phối hợp tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra tại nhà ở, khu dân cư.

Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn thành phố 

Theo đó, các hoạt động sẽ được tổ chức trong tháng hành động vì môi trường và tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam  trên địa bàn thành phố như sau:

- Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trưòng thế giới 05/6/2019 sẽ diễn ra vào lúc 06g30, ngày 02/6/2019 (Chủ nhật) tại huyện Hòa Vang (tại Sân vận động xã Hòa Nhơn, thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn).

- Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam năm 2019 vào lúc 06g00, ngày 08/6/2019 (Thứ bảy) tại quận Ngũ Hành Sơn do UBND Quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2019  từ 7g00 đến 9g00, ngày 29/6/2019 (thứ 7) tại  Cảng dầu Mỹ Khê, quận Sơn Trà.

- Tổ chức Lễ công bố và các sự kiện triển khai Kế hoạch Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố  dự kiến trong khoảng từ ngày 01/6 -15/7/2019 khu vực Quảng trường đối diện Nhà hát Trưng Vương, quận Hải Châu.

- Tổ chức ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và “Ngày thứ 7 tình nguyện”. Sự kiện chính lúc 7g00, ngày 08/6/2019 và vào các thứ Bảy từ ngày 02/6 đến ngày 31/7/2019  trên toàn vùng ven biển thành phố Đà Nẵng.

- Tổ chức Tuần lễ Nạo vét, khơi thông cống rãnh và mương thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 21/7 đến 28/7/2019 tại các quận, huyện. UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đon vị có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chi tiết.

- Tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh -Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố  vào các ngày Chủ nhật, từ ngày 02/6 đến ngày 31/7/2019 tại các quận, huyện.

CỔNG TTĐT TP