Tuyên truyền triển khai mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi
Đăng ngày 03-06-2019 08:02

Ngày 31-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 3572/UBND-SLĐTBXH về tăng cường phối hợp triển khai thực hiện mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi; tuyên truyền phố biến hoạt động của mô hình này với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân. 

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Trung tâm phát triển bền vững (VietHealth) tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngành, triển khai dự án và công tác hỗ trợ trẻ khuyết tật toàn thành phố. Sở Y tế chỉ đạo cán bộ nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế phối hợp với cán bộ UBND các xã phường thực hiện tốt các hoạt động khám sàng lọc phân loại khuyết tật, thực hiện hỗ trợ can thiệp cho trẻ được khám phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cán bộ, giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trường chuyên biệt phối hợp với trường mầm non và nhóm trẻ độc lập tư thục, cán bộ các xã phường thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ dưới 6 tuổi, thực hiện các hoạt động can thiệp giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật tại các cơ sở.

UBND các quận huyện lồng ghép các chương trình tuyên truyền phòng ngừa dị tật bẩm sinh, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ em đến mọi người dân. Các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện phối hợp Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, hệ thống các trường chuyên biệt thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ dưới 6 tuổi, thực hiện các hoạt động can thiệp giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật tại các cơ sở. UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn tiếp tục triển khai các hoạt động dự án trên địa bàn đảm bảo thời gian tiến độ như đã ký kết với nhà tài trợ; các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang duy trì thực hiện bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố.

Trong thời gian qua, thông qua sự hỗ trợ của Irish Aid, Trung tâm phát triển bền vững (VietHealth) đã triển khai Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật từ 0- 6 tuổi thực hện giai đoạn 2012 - 2016 tại 3 quận huyện Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Vang và triển khai nhân rộng giai đoạn 2017 -2021 tại 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Chương trình đã tập huấn cho cha mẹ trẻ khám sàng lọc tầm soát cho gần 90.000 trẻ từ 0-6 tuổi, phân loại lập hồ sơ can thiệp cho gần 600 trẻ khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, hỗ trợ giáo dục đặc biệt phòng ngừa các dạng tật vĩnh viễn.

CÔNG TÂM