Tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 06-06-2019 10:36

Ngày 5-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 3691/UBND-SNN về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, UBND các quận huyện, sở ban ngành tổ chức kiểm tra, rà soát, giám sát chặt chẽ trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vận chuyển tôm càng đỏ vào địa bàn thành phố và nuôi tôm càng đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về kinh doanh, tiêu thụ loài tôm càng đỏ. tuyên truyền, phố biến tác hại của loại tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất, ngăn chặn sự phát tán của loại tôm này ra môi trường tự nhiên. Khi phát hiện có phát tán tôm càng đỏ ra môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm này theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. 

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện trên và báo cáo kết quả cho UBND thành phố. 

CÔNG TÂM