Tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019
Đăng ngày 06-06-2019 07:01

Ngày 4-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 3646/KH-UBND về kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và nhà trường, xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước. 

Theo đó, ngày 8-6 tổ chức Lễ phát động cấp thành phố tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Thanh Khê, số 21 Hồ Tương, phường An Khê, quận Thanh Khê; các cấp quận huyện và các cơ sở tổ chức dạy bơi tại bể bơi thuộc đơn vị đang hoạt động. UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các quận huyện xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức tốt Lễ phát động tại các xã phường trên địa bàn, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong công tác tổ chức, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia Lễ phát động và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Sở triển khai tổ chức tập huấn xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ; tổ chức các giải bơi, hội thi bơi cho học sinh, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động thể thao dưới nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, các trường học trực thuộc thực hiện hiệu quả phong trào dạy - học bơi và trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.

UBND các quận huyện tuyên truyền lễ phát động lồng ghép vào các hoạt động của địa phương và trên các phương tiện truyền thanh trong cộng đồng dân cư một cách sâu rộng, hiệu quả đến với mọi đối tượng. Chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị cơ sở hoạt động bể bơi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân viên theo quy định; bố trí ngân sách và tạo điều kiện đảm bảo cần thiết khác để tổ chức thành công lễ phát động trên địa bàn.

CÔNG TÂM