Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 6/2019
Đăng ngày 12-06-2019 01:12

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 6 năm 2019 (theo file đính kèm).

File đính kèm