Chuyển tuyến cố định từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế thành tuyến xe buýt liền kề
Đăng ngày 15-06-2019 03:51

UBND vừa ban hành Công văn số 3732/UBND-SGTVT ngày 7-6-2019, thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép chuyển tuyến cố định từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế và ngược lại, mã số tuyến 43751112 thành tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng - Huế và ngược lại (tuyến buýt không trợ giá).

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải căn cứ chủ trương tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị vận tải hoàn chỉnh phương án tuyến, tiêu chí chất lượng dịch vụ xe buýt, hạ tầng xe buýt như điểm dừng, nhà chờ, đảm bảo an toàn giao thông trước khi đưa tuyến buýt vào hoạt động.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép xóa khỏi danh mục quy hoạch tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ Đà Nẵng (bến xe trung tâm Đà Nẵng) đến Thừa Thiên Huế (bến xe phía Nam Huế), và không phát sinh tuyến buýt liền kề khác.

NGÔ HUYỀN