Tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 17-06-2019 09:40

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 10-6-2019, về việc thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1-6 đến ngày 30-6-2019).

Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường, quán triệt thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 2-4-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26-12-2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống/kiểm soat và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án thực hiện mục tiêu Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”; các Kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời nắm tình hình, kiên quyết phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và tệ nạn ma tuý, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn toàn thành phố. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác phòng chống ma túy; đề cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

Một số công tác trọng tâm của kế hoạch bao gồm: phát động đợt tuyên truyền về phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tập trung đổi mới cách thức truyền đạt, tiếp cận, tạo sự chuyên biến trong nhận thức về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tệ nan ma túy, nhất là ở cơ sở, các địa bàn trọng điểm, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp và các đối tượng có nguy cơ cao. Chú trọng công tác điều tra cơ bản về tội phạm ma túy, xác định tuyến, địa bàn đối tượng trọng điểm; tiến hành gọi hỏi, răn đe, quản lý, giáo dục các đối tượng; kịp thời ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý, không để hình thành các điểm phức tạp về ma túy; tăng cường quản lý địa bàn, nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; tiến hành phối hợp rà soát, phát hiện, xử lý, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Ra quân, mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong đó tập trung chỉ đạo nắm tình hình, điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán ma tuý lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố; truy bắt số đối tượng phạm tội về ma tuý bị truy nã, các đối tượng phạm tội về ma tuý sử dụng vũ khí nóng, hung khí chống lại các lực lượng chức năng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm, phức tạp về ma tuý; tăng cường tổ chức xét xử lưu động một số vụ án ma tuý điểm tại các địa bàn phức tạp để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe các đối tượng khác. Phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy; tăng cường công tác đào tạo, bôi dưỡng chuyên môn; bổ sung, trang bị các phương tiện đấu tranh với tội phạm ma túy cho lực lượng phòng, chống ma túy để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

UBND thành phố giao Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các lực lượng tập trung ra quân, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy; trong đó, tập trung tổ chức điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán ma tuý lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố; kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Hải quan thành phố có trách nhiệm tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy; tập trung rà soát lại khâu thực hiện quy trình thủ tục hải quan, kịp thời phát hiện và khắc phục các sơ hở, thiếu sót có thể bị lợi dụng hoạt động phạm tội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố kiểm soát khu vực biên giới biển, cửa khâu, sân bay, cảng biển, ngăn chặn ma tuý từ bên ngoài vào thành phố Đà Nẵng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường quản lý giám sát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các hình thức cai nghiện; tổ chức tốt công tác    giáo dục, dạy nghề, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

UBND thành phố đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức phát động phong trào phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy tại cộng đồng dân cư và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý với hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường phối hợp, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. UBND các quận, huyện có trách nhiệm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, trong đó, tập trung chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn, tuyến trọng điểm, kiên quyết không để hình thành và tái lập các tụ điểm phức tạp; chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma tuý thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý”.

THÁI BÌNH