Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 24
Đăng ngày 18-06-2019 01:30

Tạm ngưng hoạt động đối với xe ô tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và xe tải ben phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019; Cấm đỗ xe ô tô trong vịnh trước khu vực các trường học; Tăng cường quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự; Phê duyệt phương án phòng, chống bão, mưa lớn tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 24, từ 10/6 đến 14/6/2019.

Tạm ngưng hoạt động đối với xe ô tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và xe tải ben phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc tạm ngưng hoạt động đối với xe ô tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và xe tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Cụ thể, tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc; xe ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trừ các tuyến đường sau: Hầm Hải Vân - Túy Loan, Quốc lộ 14B (đoạn từ đường Hầm Hải Vân - Túy Loan đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam), đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn đi qua địa phận Đà Nẵng).

Thời gian thực hiện trong 4 ngày, từ ngày 24/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019, cụ thể đối với từng loại xe như sau: xe ô tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc tạm ngưng hoạt động từ 6h00 đến 7h30, từ 10h00 đến 14h00, và từ 16h00 đến 18h30; các loại xe ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp tạm ngưng hoạt động từ 6h00 đến 18h30.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời, tăng cường lực lượng chốt trực, hướng dẫn đảm bảo giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp, nhân dân được biết, thực hiện.

Cấm đỗ xe ô tô trong vịnh trước khu vực các trường học

UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về giải pháp khai thác, quản lý các vịnh dừng, đỗ xe đã đầu tư các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các vịnh dừng, đỗ xe trước khu vực các trường học khu vực trung tâm thành phố, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải triển khai lắp đặt biển báo cấm đỗ xe đối với ô tô trong vịnh, chỉ cho phép ô tô dừng xe trong vịnh để đưa đón học sinh, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng trường học. Danh sách các vịnh cấm đỗ xe đối với ô tô trên các tuyến đường: đường Lê Lợi tại địa chi số 154 và số 167; đường Quang Trung tại địa chỉ số 134; đường Nguyễn Du tại địa chỉ số 48; đường Hải Phòng gần nút giao đường Nguyễn Chí Thanh, và gần nút giao đường Ông Ích Khiêm; đường Trần Phú tại địa chỉ số 28; đường Phan Đăng Lưu tại địa chi số 108 và số 61; đường Nguyễn Hữu Thọ tại địa chỉ số 181; đường Trưng Nữ Vương tại địa chỉ số 409; đường Hà Huy Tập tại địa chỉ sổ 390; đường Hoàng Hoa Thám tại địa chỉ số 167; đường Hoàng Văn Thụ tại địa chỉ số 83.

Đối với các vịnh dừng, đỗ xe còn lại, trước mắt, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở đối với các trường hợp chiếm dụng, đỗ xe thời gian kéo dài trong vịnh; kết hợp tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, từng bước chấp hành. Về lâu dài, sau khi HĐND thành phố cho phép mở rộng các tuyến đường thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất thu phí tại các vịnh đỗ xe này.

Tăng cường quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật và các nội  dung yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; mở cuộc vận động tuyên truyền sâu trong nhân dân địa phương để quán triệt pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và mọi người dân. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong việc bảo vệ di tích trong địa bàn, tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

Quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự

UBND thành phố yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền phối hợp với các đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 30/2011/NĐ-CP, trong đó cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 30/2011/N Đ-CP đến các cơ quan thuộc quyền và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; trách nhiệm của UBND các quận, huyện trong việc quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.

Giao UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự đóng quân trên địa bàn.  

Các sở, ban, ngành khi tham mưu cho UBND thành phố cấp phép xây dựng các công trình hoặc phê duyệt quy hoạch, chương trình, dự án năm trong hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự cần phối họp chặt chẽ với các đơn vị quản lý hệ thống an ten quân sự để xác định mức độ ảnh hưởng; chỉ cấp phép xây dựng hoặc phê duyệt khi có sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống anten quân sự.

UBND thành phố cũng giao cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố chịu trách nhiệm theo dõi và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND thành phố.

Phê duyệt Phương án phòng, chống bão, mưa lớn tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

UNND thành phố giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các địa phương triển khai Phương án đảm bảo an toàn giao thông, chốt chặn tại các tuyến đường và các khu vực nguy hiểm xung quanh Tòa nhà. Đồng thời, triển khai Phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản khi xảy ra thiên tai.

Sở Xây dựng phối hợp triển khai phương án chống ngập úng trên các tuyến đường xung quanh Tòa nhà. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai phương án huy động các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó với thời tiết xấu.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng rà soát phương án chuẩn bị huy động trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ công tác sơ tán, ứng phó. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố và các địa phương triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông vận tải, chốt chặn các đoạn đường các khu vực nguy hiểm tại Tòa nhà.

Sở Công Thương và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống, mạng lưới điện cung cấp cho Tòa nhà. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phương án xử lý ngập úng, khắc phục sự cố môi trường, dọn vệ sinh trước, trong và sau bão.

Sở Y tế triển khai phương án cấp cứu, tiếp nhận nạn nhân; Phương án đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, bệnh viện, bệnh nhân. Ban Quản lý Tòa nhà tiếp nhận kịp thời các thông tin về tình hình thiên tai do Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cung cấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan làm việc trong Tòa nhà thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, triển khai thực hiện phương án Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của đơn vị.

CỔNG TTĐT TP