KH 3670/UBND-NCPC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng CP về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Đăng ngày 19-06-2019 02:45
File đính kèm

Các tin khác