KH 3786/UBND-NCPC triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục PL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập công đồng, thanh thiếu niên vi phạm PL. lang thang cơ nhữ giai đoạn 2018-2021" năm 2019
Đăng ngày 19-06-2019 02:47
File đính kèm

Các tin khác