Quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Đăng ngày 25-06-2019 03:04

Ngày 19-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 4051/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg về quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đảm bảo 100% người nghiện ma túy được cắt cơn, giải độc, điều trị nghiện, 100% người nghiện các chất dạng thuốc phiện có nhu cầu được điều trị bằng thuốc thay thế; nâng tỷ lệ người cai nghiện tự nguyện tập trung khoảng 35%/năm trong tổng số người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung; 50% xã phường thành lập điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy hoặc xây dựng mô hình can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy.

Cùng với tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phòng chống ma túy, thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp vận động các tổ chức, cá nhân, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, điều trị, cai nghiện tiên tiến để nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy tại thành phố. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hoặc tạo điều kiện cho cán bộ và người lao động làm công tác y tế, tư vấn, giáo dục và dạy nghề cho người nghiện ma túy tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý và khả năng nhận thức của người nghiện ma túy. Đồng thời, nâng cấp Cơ sở xã hội Bầu Bàng để mở rộng khu tiếp nhận, cắt cơn, giải độc, điều trị nghiện cho người cai nghiện tự nguyện; quản lý, chăm sóc, hỗ trợ đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật và các đối tượng xã hội khác. Duy trì và từng bước nâng cấp các khu điều trị nghiện ma túy tại các Trung tâm y tế quận, huyện, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố đảm bảo tiếp nhận cắt cơn thường xuyên. Khuyến khích thành lập cơ sở tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy ngoài công lập nhằm tiếp nhận điều trị nghiện, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho các đối tượng cai nghiện tự nguyện và tiếp nhận hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng đăng ký cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách liên quan đến lĩnh vực cai nghiện ma túy và hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện; phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn, khuyến khích xã hội hóa việc thành lập các cơ sở cai nghiện tự nguyện ngoài công lập. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cai nghiện; phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy. Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn các phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy; hằng năm tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận xác định nghiện ma túy, điều trị cắt cơn ma túy cho y bác sĩ tại các cơ sở cai nghiện; hướng dẫn việc phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe cho người nghiện ma túy đang trong chương trình điều trị, cai nghiện ma túy. Đồng thời, Sở Y tế tham mưu đề xuất UBND thành phố đầu tư nâng cấp mở rộng và trang thiết bị cho Khu điều trị nghiện tự nguyện tại Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền và các khu cắt cơn cai nghiện ma túy tại các Trung tâm y tế quận, huyện phù hợp tình hình thực tế. Tổ chức, kiểm tra, giám sát các cơ sở trong việc thực hiện quy trình điều trị nghiện hằng năm.

Công an thành phố chỉ đạo công an các cấp quản lý chặt chẽ địa bàn, phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ cai nghiện đưa vào cơ sở cai nghiện; tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Công an thành phố hỗ trợ lực lượng bảo đảm trật tự an toàn tại các cơ sở cai nghiện, khu vực điều trị cắt cơn, giải độc ở các bệnh viện, Trung tâm y tế, tổ chức truy tìm người nghiện bỏ trốn, không chấp hành quyết định cai nghiện. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối tượng cai nghiện ma túy có hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở cai nghiện hằng năm.

Sở Nội vụ phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác định vị trí việc làm của cán bộ làm việc tại các cơ sở cai nghiện công lập, hướng dẫn tổ chức bộ máy của các cơ sở cai nghiện. UBMTTQVN thành phố, các hội đoàn thể phối hợp thực hiện vận động người nghiện tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp, vận động nguồn lực cảm hóa, giúp đỡ người cai nghiện, sau cai nghiện tạo việc làm ổn định cuộc sống. 

UBND các quận huyện chỉ đạo các ngành, hội, UBND xã phường phối hợp đẩy mạnh vận động người nghiện tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện. Đầu tư nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và tăng cường các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ, tạo việc làm cho người cai nghiện và sau cai nghiện.

CÔNG TÂM