Tuyển dụng viên chức Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng năm 2019
Đăng ngày 26-06-2019 03:40

Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 (Xem chi tiết Thông báo kế hoạch tuyển dụng và Mẫu đơn đăng ký kèm theo)

File đính kèm