Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 26
Đăng ngày 03-07-2019 14:31

Triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Khu KTX tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng; Liên quan đến công tác quản lý vệ sinh môi trường và thoát nước trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn việc tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, rửa đường; Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…. là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 26, từ 24/6 đến 28/6.

Triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

UBND thành phố giao Sở Xây dựng khi thẩm định các đồ án quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo phải có nội dung quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao ... theo quy định. Đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ 06 tháng và 01 năm.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu việc bố trí nguồn vốn để hoàn thành 03 dự án Nhà ở công nhân KCN Hòa cầm, Chung cư thu nhập thấp Tân Trà và KTX sinh viên tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh theo đúng tiến độ được duyệt. Đồng thời, chủ trì, phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với các dự án không triển khai, để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai; đối với các dự án bất động sản nhà ở trung, cao cấp đang tồn kho hoặc chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy mô căn hộ sang phân khúc bình dân hoặc làm nhà ở xã hội thì cần giải quyết ngay thủ tục cho phép chuyển đổi, hoàn thành trong Quý III/2019; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang tồn tại đối với các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở phân khúc bình dân, giá thấp.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng và các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân; Cục thuế thành phố kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án bất động sản chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy định; UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án bất động sản có vi phạm về trật tự xây dựng, chưa nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định nhưng đã đưa vào sử dụng.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Khu KTX tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng

UBND thành phố yêu cầu UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo Ban GPMB quận Liên Chiểu và đơn vị liên quan khẩn trương giải tỏa dứt điểm đối với 11 hộ dân ở cuối tuyến đường 33m thuộc Nhóm I năm 2018 ỵà 84 hồ sơ thuộc Nhóm I năm 2019 chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Theo đó, thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 11 hộ trước ngày 30/6/2019. Kế hoạch giải tỏa đối với 84 hồ sơ: Quý 11/2019 là 30 hồ sơ, Quý III/2019 là 20 hồ sơ, Quý IV là 34 hồ sơ.

Liên quan đến công tác quản lý vệ sinh môi trường và thoát nước trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành xây dựng qui định phối hợp thực hiện công tác quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiẹm vụ trong công tác quản lý vệ sinh môi trường và thoát nước trên địa bàn thành phố; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 7/2019.

Hướng dẫn việc tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, rửa đường

Theo nội dung Công văn số 1774/BTNMT-TCMT ngày 18/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, rửa đường; UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 1774/BTNMT-TCMT ngày 18/4/2019 nêu trên, đồng thời có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, rửa đường để hạn chế việc khai thác, sử dụng nước ngâm và xả nước thải vào hệ thống cống trên địa bàn thành phố; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Công văn số 1774/BTNMT-TCMT, trường hợp tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây xanh trong khuôn viên cơ sở thì chủ cơ sở có trách nhiệm xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 trước khi tái sử dụng. Trường hợp tái sử dụng nước thải sau xử lý để dội nhà vệ sinh, rửa đường trong khuôn viên cơ sở thì chủ cơ sở có trách nhiệm xử lý nước thải đạt quy chuẩn "kỹ thuật theo quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A1 trước khi tái sử dụng; Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với lượng nước thải đã sử dụng cho mục đích tưới cây, dội nhà vệ sinh, rửa đường theo quy định của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UBND thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất từng vụ việc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; tổ chức giao ban giữa các cơ quan về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Đồng thời, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc triển khai thực hiện gửi Bộ Công Thương, UBND thành phố.

Giao Sở Y tế theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trinh sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh; hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các loại thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác; việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thưc đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm; việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ  theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành pho tăng cường tuyên truyền pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp …

CỔNG TTĐT TP